Skip available courses

Available courses

Neakreditovaný kurz, jehož cílem je získat komplexní přehled a praktické znalosti v oblasti daňového poradenství.

Rekvalifikační kurz Daňová evidence je určen především uchazečům, kteří chtějí získat přehled o povinnostech fyzických osob vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění, finančnímu úřadu. Úspěšný absolvent umí  vést a zpracovávat daňovou evidenci včetně účetní závěrky a vyplnění daňového přiznání (fyzické osoby, DPH, silniční daň), umí zpracovat mzdu zaměstnanci, vypočítat odpisy investičního majetku, orientuje se v základních účetních předpisech.

Rekvalifikační kurz Účetnictví, jehož cílem je získat komplexní přehled a praktické znalosti vedení účetnictví. Úspěšný absolvent umí  vést a zpracovávat kompletní účetnictví firmy, správně sestaví účetní závěrku a vyplní daňové přiznání (právnické osoby, DPH, silniční daň), umí zpracovat a zaúčtovat mzdy, vypočítat a zaúčtovat odpisy investičního majetku, orientuje se v základních účetních předpisech a daňových zákonech.

Rekvalifikační kurz určený pro laickou veřejnost, ale také pro všeobecné účetní, které chtějí svou specializaci rozšířit či doplnit své znalosti.